Giảng Viên

Nhạc Sĩ Trần Dũng-Giảng Viên Khoa Sư Phạm Âm Nhạc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương TPHCM

Ca Sĩ Ánh Tuyết

Thạc Sĩ Thùy Thương

Thạc Sĩ Nguyễn Thái Thụy Tường Vy-Giảng Viên Thanh Nhạc Trường Đại Học Văn Hóa Nghệ Thuật Quân Đội

Cùng Các Giáo Viên Khác