Lệ phí thi chứng chỉ quốc tế AMEB 2022

                                           

Cấp độ

Lệ phí thi (VND)

Cấp độ

Lệ phí thi (VND)

Plate 1

1.500.000

Grade 5

3.090.000

Plate 2

1.500.000

Grade 6

3.785.000

Plate 3

1.600.000

Grade 7

4.080.000

Preliminary

1.900.000

Grade 8

4.675.000

Grade 1

2.295.000

Certificate

5.075.000

Grade 2

2.595.000

AmusA

7.055.000

Grade 3

2.695.000

LmusA

10.035.000

Grade 4

2.790.000

FmusA

Theo từng đăng kí

 

          Bảng giá sách AMEB năm 2022. Quý PH và học viên vui lòng tham khảo tại Link dưới đây:

https://drive.google.com/file/d/1nEC6I0t8zQEaMcLGYABpCH-w3CW8ZVm3/view?usp=drivesdk